Tymczasowe Ramy Kryzysowe (TCTF) - wsparcie dla sektorów zeroemisyjnych  

Przepisy unijne dotyczące pomocy publicznej zdecydowanie idą w kierunku wspierania inwestycji, które przyczyniają się do przejścia Europy na nisko- lub zeroemisyjną gospodarkę.  

 

Jednym z najatrakcyjniejszych narzędzi ku temu są nowe środki pomocy na rzecz produkcji sprzętu strategicznego wprowadzone przez zmienione Tymczasowe Ramy Kryzysowe i Przejściowe (Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF).

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy? 

Przedsiębiorstwa produkujące baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery czy urządzenia CCUS (do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla). Pomocą publiczną zostaną też objęte inwestycje w produkcje kluczowych komponentów do tego typu urządzeń - produkcja lub odzysk surowców krytycznych niezbędnych do produkcji urządzeń i komponentów gospodarki niskoemisyjnej.   

Dlaczego TCTF jest tak atrakcyjny?  

  1. Zdecydowanie wyższe limity dostępnej pomocy w porównaniu choćby z tym, co oferuje pomoc regionalna. Przykładowo inwestycja o wartości 1 mld EUR w tzw. regionie „a” może liczyć na wsparcie nawet w wysokości 350 mln EUR! 

  2. Pomoc nie będzie wymagać jej uprzedniej notyfikacji do Komisji Europejskiej, co znacznie przyspieszy procedurę realnej wypłaty środków, pozwoli zaoszczędzić czas i wydatki na takie postępowanie.

  3. Inwestycję będzie można prowadzić także na obszarach, na których niemożliwe byłoby udzielenie pomocy publicznej w formie pomocy regionalnej. Wynika to z tego, że jej celem nie jest wspieranie konkretnych regionów, a konkretnych branż.

  4. W wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje realne ryzyko przekierowania inwestycji poza Europę, państwa członkowskie mogą przeznaczyć kwotę wsparcia, jaką beneficjent mógłby otrzymać na równoważną inwestycję w alternatywnej lokalizacji (tzw. pomoc równoważąca) albo kwotę wymaganą do zachęcenia przedsiębiorstwa, aby zlokalizowało inwestycję w EOG (tzw. luka w finansowaniu), w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Taka pomoc będzie wprawdzie wiązać się z pewnymi obostrzeniami i wymagać notyfikacji do Komisji Europejskiej, ale jednocześnie daje możliwość uzyskania wsparcia na niespotykaną dotychczas skalę.  

Pomoc na nowych zasadach może być udzielana do 31 grudnia 2025 r. Nie jest to jednak równoznaczne z datą, do której projekty powinny być zakończone. Mogą trwać dłużej, jednak pomoc należy pozyskać przed wskazaną datą.  

To zupełnie nowe spojrzenie na pomoc publiczną i ogromna zachęta inwestycyjna dla kluczowych sektorów. Można się zatem spodziewać sporego pobudzenia w tej branży. 

 

Z uwagi na ograniczenia czasowe, warto jak najszybciej przyjrzeć się planom inwestycyjnym i zweryfikować je pod kątem tego, czy mogłyby liczyć na pomoc z nowego źródła w formie TCTF.  

Obszary naszego doradztwa:  

  1. Ocenimy, czy inwestycja wpisuje się w kryteria określone w TCTF. Jeśli tak, pomożemy wytypować optymalne źródło wsparcia na podstawie konkretnej sekcji TCTF, przedstawiając symulacje i kalkulacje.  

  1. Sprawnie przeprowadzimy przez proces aplikowania o pomoc - przygotujemy wnioski o wsparcie, niezbędne oświadczenia i załączniki  

  1. Wesprzemy w procesie negocjacji z organami udzielającymi pomocy. 

  1. Wesprzemy w procesie weryfikacji i typowania kosztów kwalifikowanych.  

  1. Jeśli uzyskaliście już Państwo pomoc publiczną na ten sam lub inny projekt, a rozważacie pomoc na gruncie TCTF, pomożemy ocenić, czy zachowane zostały odpowiednie wymogi kumulacji pomocy. 

  1. W przypadku zamiaru skorzystania z pomocy określonej w punkcie 86 sekcji 2.8 TCTF, dodatkowo wesprzemy w procesie notyfikacji pomocy przed Komisją Europejską i przy przygotowaniu dodatkowych wymaganych dokumentów. 

Chcesz ubiegać się o wsparcie?

Liderzy obszaru pomocy publicznej OW

Magdalena Tyrakowska-Szymczak
Partner | Adwokat
kontakt >

Justyna Korycka
Partner | Adwokat
kontakt >

Marta Hausmann
Senior Manager | Radca prawny
kontakt >

Katarzyna Pamuła-Wróbel

Director | OW State Aid
kontakt >

Bartosz Jeziorski
Senior Manger | Radca prawny

kontakt >

Jacek Łuczyński
Manager | Adwokat
kontakt >

Baza wiedzy o TCTF

Dzielimy się wiedzą o TCTF – na naszym blogu, w mediach oraz organizując szkolenia i webinaria. 

Co w Prawie Piszczy

Artykuły z dziedziny prawa i podatków  Zobacz więcej >>

Publikacje w mediach

Setki milionów euro dla sektora niskoemisyjnego w Dzienniku Gazecie Prawnej Zobacz więcej >>

Kontakt

t. (+48) 71 75 00 700

m. olesinski@olesinski.com

 

Olesiński i Wspólnicy Sp. k.   

ul. Świdnicka 40
50-024 Wrocław   

(+48) 71 75 00 700  

 NIP: 8992788187

REGON: 364170013 

Wszelkie materiały zawarte na stronie mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Olesiński i Wspólnicy Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w niej zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady specjalistów OW.

Copyright © 2024 Olesiński i Wspólnicy Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.